Industrial Green Tech forsterker teamet og etablerer seg i Herøya Industripark

Runar Gustavsen og Ingrid Ohna styrker kjerneteamet for IGT-klyngen og industrinettverkene i Grenland og Telemark. Nylig etablerte teamet seg i Herøya Industripark, samlokalisert med inkubatormiljøet Proventia. 

Kjerneteamet på fire fordeler oppgavene med å følge opp IGT-klyngen og industrinettverkene, IndustriClusteret Grenland (ICG), Teknologinettverket (TNT) og Telemark Offshore (TO).

Klikk her for lese hele saken