Bedrifter i Grenland går sammen for å redusere klimautslipp

Regionen har en felles visjon om å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040, skriver NHO.no om Industrial Green Tech og våre medlemsbedrifter.

I Norges største industriregion, Grenland i Telemark, handler industriutvikling mye om klima. Industrien i området står for rundt 20 prosent av fastlandsindustriens klimautslipp. For å redusere utslippene har et trettitalls bedrifter gått sammen i miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech. De siste årene har flere av bedriftene lykkes med å redusere klimautslippet.  

I NHOs artikkel trekkes det frem at klyngemedlemmene de siste årene har lykkes i å redusere sine utslipp. Yara reduksjon av 24 millioner tonn CO2-ekvivalenter og Norcems årlige reduksjon på 130.000-150.000 tonn, er blant eksemplene som omtales.

Les hele artikkelen her: Bedrifter i Grenland går sammen for å redusere klimautslipp