Årsmøte Industrial Green Tech

Onsdag 12. juni arrangerte Industrial Green Tech sitt første årsmøte med påfølgende årsmøteseminar. Møtet ble holdt på Skagerak Arena. Nils Kristian Bogen tok rollen som møteleder siden konstituert styreleder Trygve Rinde ble forhindret fra å delta. På agendaen sto en presentasjon av arbeidet i klyngen så langt, regnskap og budsjett og valg av styre og valgkomité. Etter årsmøtet ser styret og valgkomité til Industrial Green Tech slik ut:

 • Sverre Gotaas, HiP
 • Trine Kopperud, Yara
 • Susan Heldal, OiW
 • Nils Kristian Bogen, USN
 • Kjetil Larsen, Norner
 • Geir Kulås, Skagerak Energi
 • Konstituert styreleder: Trygve Rinde, Ranold

Observatører:

 • Arne Borgersen, Innovasjon Norge
 • Anette Norborg, Telemark Fylkeskommune

Valgkomité

 • Hanne Gro Haugland, ViG
 • Kjell Simonsen, Periti
 • Trond Risberg, Isola

 

Årsmøteseminar

Etter ordinert årsmøte ble det arrangert årsmøteseminar. Einar Håndlykken, daglig leder i fotballklubben Odd innledet om verdien av å realisere gode miljø og klimaprosjekter.  Han presenterte relevante prosjekter som Odd har igangsatt som Skagerak EnergiLab (et stort FoU prosjekt med solceller og kobling til Norges største batteri), utvikling granulatfangere og arbeid med fossilfri transport. Einar fremhevet markedsverdien av gode klimaprosjekter og at det har noe å si hvem som går foran.

I gruppearbeidene hadde vi oppgaver som gikk på hvilke tjenester klyngeadministrasjonen bør fokusere på. Denne øvelsen har tidligere blitt gjort med styret. Fra denne sesjonen kom det frem at prosjektutvikling er det viktigste klyngeadministrasjonen bør fokusere på skal gjøre etterfulgt av arbeid med rammebetingelser, og tilrettelegging for gode møteplasser og nettverksarbeid.

Neste gruppeoppgave diskuterte vi relevante fyrtårnsprosjekter.  Det var flere gode diskusjoner her og det som kom frem var å fokusere på infrastruktur rundt CCS/U, Spillvarme og verdikjeder rundt hydrogen.

Til slutt diskuterte gruppene om og hvordan vi kan etabler en INDUSTRIAL GREEN TECH AWARD. Gruppene synes det var en god ide, men hadde forskjellig oppfatning om det bør være en internasjonal, regional eller lokal pris. Gruppene var imidlertid enige om at sammen med gode samarbeidspartnere som kan bidra til at prisen blir av en gitt størrelse kan en slik pris bidra til inspirasjon og oppmerksomhet rundt hva som skjer i regionen vår.

 

 

 

Vi takker for god deltakelse, diskusjoner og innspill og gleder oss til å jobbe videre med disse og alle de gode initiativene som er på gang i klynga vår!