Bård Bergfald, Foto: Anne C. Syversen

Alt som kan lages av olje kan lages av CO2

På oppdrag av Industrial Green Tech har Bergfald Miljørådgivere laget en CCU-rapport om karbonfangst og -bruk. Dette er en del av Veikartet for industrien i Vestfold og Telemark.

Prosjektet «Utredning og muligheter for fangst og bruk av CO2» har sett på teknologi og infrastrukturmuligheter for Carbon Capture and Utilization (CCU).

Last opp rapporten her: Alt som kan lages av olje kan lages av CO2

Bakgrunnen er at norske myndigheter har hatt en overveiende interesse for fangst og lagring av CO2 (CCS). Mens CCS vil være viktig for Norcem og andre større punktutslipp, kan CCU skaffe nytt råstoff til kjemikalieindustrien og skape klimapositive verdikjeder. CCU er en vekstsektor i utlandet og økt fokus her hjemme kan tiltrekke seg bedrifter som kan bruke CO2 som innsatsfaktor i ny produksjon.

– Det viktigste med denne rapporten er at alt som kan lages av olje kan lages av CO2. Forståelsen av at karbon kan være sirkulært vises i rapporten med eksempler fra alle produktgrupper i industrien, sier daglig leder Bård Bergfald.

– Vi bruker plast i dag laget av CO2

Bergfald Miljørådgivere har på oppdrag fra Industrial Green Tech hatt ansvar for prosjektet, som har pågått vinteren/våren 2020.  Det som overrasket miljørådgiveren mest under dette arbeidet, var alt som skjedde utenfor Norge, som han ikke hadde hørt om før.

– Etter å ha jobbet med miljøspørsmål i industrien i 30 år ble jeg overrasket over at store bedrifter i utlandet har kommet så langt som de har. De har jobbet lenge med fangst og bruk av CO2, noe det ikke har vært snakket mye om i Norge. Mange plastprodukter vi i dag importerer fra utlandet er laget av CO2, uten av vi vet det.

Bergfald mener vi i Norge har vært for ensidig opptatt av at karbon skal lagres og av oljeindustriens rammebetingelser.

– Norge er ved en spennende korsvei i historien. Vi har rekordlav pris på fornybar elektrisitet, samtidig som at verden skal fase ut oljen, sier Bergfald.

Fornybar elektrisitet kan brukes til å omdanne CO2 til verdifull plast. Han mener vi har mye kompetanse som kan gjenbrukes fra oljesektoren.

– Det vil bli mange ledige prosessoperatører og ingeniører fra oljeindustrien som kan brukes til å sirkulere karbon i stedet å utvinne.

Lineærøkonomi med CCS utelukker ikke CCU

CCS er lineærøkonomi der karbon tas ut av jordskorpa som karbonat, kull eller petroleum. Karbonet brukes til noe nyttig, fanges som CO2 og føres tilbake til jordskorpa. CCU er sirkulærøkonomi der CO2 etter bruk fanges og brukes som råstoff til nye produkter. Karbonet kan være fossilt, biologisk eller fra luften og brukes til alt mulig. CCS og CCU er ikke gjensidig utelukkende.

Tvert imot vil verdikjedene for CCS og CCU være gjensidig styrkende og sammen redusere kostnader for begge. Mens kull og gass kan erstattes i kraftsektoren, og bensin- og dieselbiler kan erstattes av elbiler, så kan ikke karbonet i plast og kjemikalier byttes ut med noe annet enn karbon. Men, fossilt karbon kan erstattes av biokarbon og gjenvunnet karbon i form av CCU.

– Dermed blir industrien bærekraftig, sirkulær og klimapositiv, sier Bergfald.

Arbeidet med CCU tas inn i arbeidsgruppene hos Industrial Green Tech fremover.

 

Tekst og foto: Anne C. Syversen