Nytt samarbeid for å nå klimamålene

Denne uken ble det nye klimanettverket for Vestfold og Telemark lansert. Sammen med fylkeskommunen samarbeider klyngen Industrial Green Tech med No Waste og Bygg i Tre om å skape et bærekraftig samfunn. Den 1. oktober underskrev Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeidserklæringer med Industrial Green Tech, No Waste! og Bygg i Tre. Dette er første etappe i etableringen av det nye klimanettverket for Vestfold og Telemark. Industrial Green Tech har på vegne av 33 medlemsbedrifter laget et veikart for en klimapositiv industriregion som skal skape et nasjonalt løft i klimatiltak. Målet er å ha null utslipp innen 2040. Derfor er samarbeidet med fylkeskommunen et stort og viktig skritt for å samle kreftene og jobbe i fellesskap. – Vi planlegger 20-30 konkrete prosjekter som skal kutte 2,5 millioner tonn CO2 utslipp og også bidra til netto fjerning av CO2 innen 2040.  Vi skal altså bli klima-positive, sier styreleder i Industrial Green Tech Per Knudsen.

En viktig arena

Dette krever at mange titalls bedrifter og institusjoner samarbeider og lager fremtidens klimaløsninger i Vestfold og Telemark.  Klimanettverket blir en arena der miljøene møtes for spille hverandre gode og bidrar til konkrete prosjekter som gir resultater. – Vi skal bruke kompetansen til å bli verdensledende på miljøteknologi, skape arbeidsplasser og på sikt sikre en lønnsom og bærekraftig industri, sier Knudsen. Irene Siljan Vestby, daglig leder i Industrial Green Tech, understreker at vekst i industrien er avhengig av et samarbeid med samfunnet rundt. – Et samarbeid om utvikling og tilrettelegging på flere områder er viktig, sånn som transport og samferdsel, utdanning av ny arbeidskraft, avfallshåndtering, digitalisering og infrastrukturløsninger, sier Vestby. Hun ser frem til samarbeidet med både fylkeskommunen og andre klynger og næringssektorer gjennom klimanettverket, og ser dette som et viktig skritt i retning av en region som jobber tettere sammen mot felles mål.

Kommunene skal også med

Vestfold og Telemark har vedtatt et utslippskutt i regionen på 60 % innen 2030 sammenlignet med 2009. Dette vil kreve samarbeid mellom kommuner, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner i vår region. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen er glad for at de nå kommer i gang med et nytt klima- og energinettverk for hele fylket. – Vi tar nå klimaarbeidet opp på et nytt nivå for fylkeskommunen, Nettverksjobbing er noe av det vi i fylkeskommunen lykkes best med. Våre økonomiske muskler er små i den store sammenheng, men langsiktig nettverksjobbing har vist seg å gi gode resultater, sier Riis-Johansen Det nye klimanettverket vil blant annet arbeide med klimarapportering, identifisering av utslippsreduserende tiltak, klimakrav i anskaffelser, bærekraftig byggeri og sirkulærøkonomi. – Vi må slutte å prate om at problemet er ute i andre steder av verden. Skal vi lykkes er det den lokale inngangen som er suksessfaktoren, sier Riis-Johansen.