2 millioner til grønt forprosjekt for Cody

Industrial Green Tech samlet i april klyngebedrifter til workshop for ekstra støttemidler fra Innovasjon Norge. I en krevende tid for norsk næring ønsker Innovasjon Norge å stimulere til økt innovasjonsaktivitet og omstilling. Teknologibedriften Cody har grepet denne muligheten og allerede fått to millioner kroner fra Innovasjon Norge til en forstudie om autonom landstrømstilkobling.

Ingeniørfirmaet i Skien har spesialisert seg på å utvikle og bygge skreddersydd produksjonsutstyr for automatisering og bruk av roboter og digitale styringssystemer.

Daglig leder Ken Andre Myhra Kihle i Cody sier de kom på prosjektideen da de jobbet med landstrømstilkobling for Color Lines skip i Larvik og Sandefjord.

– Vi så at nåværende tilkoblingssystemer for landstrøm har en del mangler. De har lang tilkoblingstid, det er behov for bemanning og utstyret er plasskrevende ombord på skip og på kai.

Kihle sier det også mangler standardisering. Cody ønsker derfor å utvikle en landstrømstilkobling som løser disse utfordringene.

– Vi skal utvikle en autonom, komplett landstrømstilkoblingsløsning for skip. Vi har som mål at løsningen skal bli en foretrukket standard og at den lett skal kunne integreres på eksisterende skip og kaier, forklarer Kihle.

Ansetter flere

Bedriften med ni ansatte planlegger å utvide staben med ytterligere to.

– Vi ansetter en nå, og så øker vi trolig staben med en til etter sommeren, sier Kihle.

Når Cody nå starter opp forprosjektet er hensikten å utarbeide en omfattende kravspesifikasjon og forretningsplan, i tillegg til skisse til løsning. De ønsker å tilby et komplett system som løser de klimatiske og praktiske utfordringene bransjen per i dag ikke har gode løsninger på. Med seg på prosjektet håper de å få Universitetet i Sørøst-Norge. Begge samarbeider allerede gjennom klyngen Industrial Green Tech.

– Pengene fra Innovasjon Norge gir oss mulighet til å undersøke potensialet i dette prosjektet. Det gir oss mulighet til å vokse innen grønn teknologi.

Da de jobbet med landsstrømsanlegget for Color Hybrid i Sandefjord tok de utgangspunkt i et tilkoblingssystem som Color Line hadde kjøpt fra noen andre.

– Da så vi at det er en del utfordringer med eksisterende landstrømstilkoblinger. Vi har undersøkt flere eksisterende systemer, ser at de ikke fungerer så bra, utdyper Kihle.

Han sier de vil gjøre undersøkelser med alle parter som er involvert, som havneeiere, rederier, kraftselskaper, batteriprodusenter og teknologileverandører.

– Vi vil finne ut hva som funker, hva som ikke funker, hva som er viktig for dem og komme frem til et helhetlig konsept, understøttet av en robust teknisk løsning.

 

Mindre behov for fossilt drivstoff

Løsningen må være et autonomt tilkoblingssystem som er lett å integrere både på land og på eksisterende skip. Opplegget må være fleksibelt nok til å kunne håndtere mange ulike skip.

– Det er viktig at vi kommer frem til en markedsplan og forretningskonsept som gir verdi til alle partene.

Kihle presiserer at de i dette forprosjektet ikke skal lage en prototyp, men gjøre kartlegginger av krav, behov og muligheter.

Blant det Cody skal kartlegge er ulike teknologier og miljøet det skal jobbes i. Variabler som saltvann, frost, varme, tidevann og det at skipet ligger i bølger og beveger på seg. Ifølge Kihle er det mange faktorer som påvirker valg av utstyr.

Cody planlegger å utvide staben: Magnus Skoglund Larsen (fra venstre), Tom Henriksen, Ken Andre Myhra Kihle, Tom Einar Buer og Bjørn Haugseter. Foto: Max Emanuelson.

Rask ladetid og mindre utslipp

Ingeniørene skal også se på hvilken forskning som må til for å få til dette og finne ut hvilken ny teknologi de må utvikle. Løsningen vil gi en grønnere skipstrafikk.

– For miljøet betyr det at skip kan gå lenger på strøm og kortere på fossilt drivstoff.

Ifølge Kihle skal tilkoblingstiden bli kort slik at batteriene kan lades mer mens skipet ligger til kai. For eksempel vil el-ferjer kunne lades lengre og dermed kunne ha hyppigere avganger.

Denne teknologien kan vi selge til elektriske ferjer, sier Kihle.

Målet er å få ned koblingstiden, det skal være enkelt å implementere på eksisterende skip.

– På sikt tenker vi at dette er med på å få flere skip som bruker fossilt drivstoff over på strøm. Vi vil få inn strøm som alternativ. Det å gjøre om fossile skip til hybridskip er også en mulighet på sikt, sier Kihle.

Cody vil også vurdere andre områder hvor slik tilkobling kan være interessant, som cruiseskipstrafikken, jernbane, busser og fly.

– Vi gleder oss veldig til å ta fatt på dette omfattende og spennende forprosjektet, avslutter Kihle.

 

Alle foto: Max Emanuelson Tekst: Anne Cathrine Syversen