Bouvet skal bidra til grønn omstilling

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Selskapet, som våren 2021 flytter sitt Grenlands-kontor inn i Herøya Industripark, har over 1650 ansatte i 14 byer i Norge og Sverige.

Med denne innflyttingen ønsker selskapet å gjøre hele selskapets kompetanse tilgjengelig for prosessindustrien. Bouvet sin målsetning er å bli medlemsbedriftenes prefererte digitaliseringspartner og dermed bidra til grønn omstilling av prosessindustrien.

Bouvets konsulenttjenester omfatter blant annet følgende områder:

  • Systemutvikling
  • Rådgivning og prosjektledelse
  • Brukeropplevelser og design
  • Tjenestedesign og optimalisering av prosesser
  • Kommunikasjon og publiseringsløsninger
  • Innsikt, maskinlæring, analyse og styringsdata

Konsulentselskapet har en kundebase bestående av store offentlige og private virksomheter, og har lang erfaring med prosessindustri. 48 prosent av Bouvet sin aktivitet er knyttet til olje og gass, kraftforsyning og industri.  Kompetansen fra disse næringene er direkte overførbar til prosessindustrien. Bouvet har med dette solid gjennomføringsevne for bistand innen områder som Internet-of-Things, sensor, kunstig intelligens, maskinlæring, Big Data, digital tvilling, autonomi og skyteknologi.

 

Foto: Siri Krohn Fagervoll – Fagervoll/Herøya Industripark AS