Industrial Green Tech

Industrial Green Techs ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet. Klyngens hovedmål er å løfte regionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien. Gjennom klyngeprosjektet skal det utvikles en verdensledende miljøteknologiklynge med fokus på samarbeid om utvikling og innovasjon av løsninger, produkter og tjenester for prosessindustri, leverandører og samarbeidspartnere til denne.

Nyheter

Nyheter

Bouvet skal bidra til grønn omstilling

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Selskapet, som våren 2021 flytter sitt Grenlands-kontor inn i Herøya Industripark, har over 1650

Les mer..
Nyheter

Vi søker prosjektleder til hydrogennettverk!

Hydrogennettverk Telemark-Vestfold søker prosjektleder i 40-50% stilling  En rekke store og små aktører og Green Industry Cluster (GIC) starter et hydrogennettverksprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge. Målet er å utvikle

Les mer..
Nyheter

Ros fra NRK TV-aksjonen

Industrial Green Tech og medlemsbedriftene roses for innsatsen under årets NRK TV-aksjonen. Mange av våre medlemsbedrifter har deltatt på aktiviteter, slik Bjorstaddalen gjorde under søppelplukking i Skiens havnebasseng. Andre, som

Les mer..
Nyheter

Velkommen til årets IGT Award-vinner

IGT Award 2020-vinner Bergen Carbon Solutions er nytt medlem i Industrial Green Tech. Bergen Carbon Solutions produserer karbon-nanofiber fra CO2. Produktet lages av CO2 og elektrisitet og prosessen slipper kun ut

Les mer..
Nyheter

Nytt medlem: Nordic Blue Crude

Nordic Blue Crude produserer fornybare drivstoffer, basert på syntetisk fremstilte hydrokarboner. Det syntetiske drivstoffet er basert på vann, CO2, og bærekraftig strøm. Kundene deres er drivstoffselskaper, transportører, bilfabrikanter og kjemisk

Les mer..