Industrial Green Tech

Industrial Green Techs ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet. Klyngens hovedmål er å løfte regionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien. Gjennom klyngeprosjektet skal det utvikles en verdensledende miljøteknologiklynge med fokus på samarbeid om utvikling og innovasjon av løsninger, produkter og tjenester for prosessindustri, leverandører og samarbeidspartnere til denne.

Nyheter

Nyheter

IGT får europeisk kvalitetsstempel

Industrial Green Tech har oppnådd bronsestatus blant europeiske klynger. Dette er et kvalitetsstempel som viser utvikling og godt samarbeid mellom medlemsbedriftene i Grenland. Klynger er komplekse og dynamiske strukturer i

Les mer..
Nyheter

Norges eldste arkitektkontor med i klyngen

De har en god merittliste innenfor det grønne skiftet, Børve Borchsenius Arkitekter AS. Derfor var det naturlig for dem å søke medlemskap i miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech. Børve Borchsenius er

Les mer..
Nyheter

Historisk grønn satsing i Porsgrunn

I dag kom det virkelig gode nyheter for industriregionen og klyngen vår! Yara, Statkraft og Aker Horizons åpner for det som kan bli en historisk satsning på grønt hydrogen og

Les mer..
Nyheter

Bouvet skal bidra til grønn omstilling

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Selskapet, som våren 2021 flytter sitt Grenlands-kontor inn i Herøya Industripark, har over 1650

Les mer..
Nyheter

Vi søker prosjektleder til hydrogennettverk!

Hydrogennettverk Telemark-Vestfold søker prosjektleder i 40-50% stilling  En rekke store og små aktører og Green Industry Cluster (GIC) starter et hydrogennettverksprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge. Målet er å utvikle

Les mer..

Meld deg på
nyhetsbrevet vårt

Loading